Het initiatief

In 2020 heeft Microsoft het Global Skills Initiative gestart, met als doel om wereldwijd 25 miljoen mensen te bereiken, die in hun werk de gevolgen voelden van de COVID-19 pandemie. Veel mensen werden getroffen doordat banen, al dan niet tijdelijk, verdwenen. Sectoren als de horeca of de vakantiebranche kwamen grotendeels ‘stil te staan’ en werkenden in die sectoren moesten op zoek naar ander werk.

Veelvuldig thuis werken, online vergaderen en thuisonderwijs stelden werkenden en lerenden voor nieuwe uitdagingen. Voor alle getroffenen betekende het dat er nieuwe vaardigheden nodig waren om ander werk te vinden of het werk anders te gaan doen. LinkedIn Learning en Microsoft Learn bieden een grote variatie aan modules die digitale of functie specifieke skills vergoten en een aanbod, gericht op het ontwikkelen van cruciale soft skills. Wereldwijd hebben inmiddels ruim 30 miljoen mensen op die manier aan hun kennis en vaardigheden gewerkt sinds de start van het Global Skills Initiative.

Een van de doelen van Werk in het Vooruitzicht is om werkzoekenden aan een passende, kansrijke baan te helpen na een daarop toegespitste opleiding of training.

Werk in het Vooruitzicht geeft via het platform en de begeleide trajecten inzicht in de individuele ontwikkelmogelijkheden van een deelnemer. Daarbij kijken we onder andere naar opleiding, werkervaring, competenties en interesses. Daarnaast wil Werk in het Vooruitzicht werkenden en studenten helpen om goed inzetbaar te zijn en te blijven in de arbeidsmarkt.  Daarbij ligt de focus op specifieke IT functies en de digitale vaardigheden, die in een groot aantal banen worden gevraagd. Het vergroten van de digitale skills draagt bij aan duurzame inzetbaarheid in de arbeidsmarkt. In veel gevallen zijn deze opleidingen en trainingen kosteloos te volgen. Er zijn hiervoor diverse subsidieregelingen beschikbaar vanuit landelijke en regionale overheden. Daarnaast zijn er diverse opleidingsprogramma’s waaraan een baanintentie verbonden is. Werk in het Vooruitzicht helpt kandidaten om inzicht te krijgen in deze opties en te bepalen welk traject passend is.

Geïnteresseerd in het volgen van een kosteloze training?

Kijk dan op de Opleidingen pagina. Inzicht krijgen in hoe we je via Werk in het Vooruitzicht op weg kunnen helpen naar een baan die bij jou past, laat dan hier je gegevens achter.